Meesterlinq

Ruimtelijke Ordening & Milieu | Advies en Detachering

Modellen

Heeft U problemen met een ontwikkeling in uw omgeving? Dan kunt U hierop inspelen door tijdig aan de gemeente (en in sommige gevallen de provincie of een ander bestuursorgaan) uw mening kenbaar te maken.

Indien u (nog) geen beroep wilt doen op professionele bijstand, dan kunt U aan de hand van de hier te downloaden bestanden zelf in actie komen.

Let op! Als U een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, dan is veelal in de voorwaarden bepaald dat U vanaf de eerste stap in de procedure de assistentie van uw verzekering moet roepen om aanspraak te kunnen maken op de verzekering!
Download Modellen: