Meesterlinq

Ruimtelijke Ordening & Milieu | Advies en Detachering

Luchtkwaliteit – Derogatie

Derogatie is door ‘ Europa goedgekeurd: dit betekent dat Nederland nu ook formeel uitstel heeft gekregen om te voldoen aan de grenswaarden voor fijn stof en NOx. Voor de invulling van het begrip ‘ niet in betekenende mate’ (NIBM) geldt niet meer de grens van 1% toename (van de grenswaarde, dus een toename met 0,4 ug), maar de grens van 3% (dus 1,2 ug). Hiermee komen ook de wat grotere ontwikkelingen met meer verkeersaantrekkende werking in aanmerking om met toepassing van de regeling ‘ Niet in Betekenende Mate’ tot uitvoering te worden gebracht. Zoals ook eerder het geval was, dient nog steeds te worden getoetst aan de goede ruimtelijke ordening: kan de beoogde functie verantwoord op die locatie worden ontwikkeld?

Aandachtspunt is verder nog dat door de Milieubeweging protest is aangetekend tegen de derogatie, nu de invoering van de kilometerheffing, een van de dragers van het NSL, op de lange baan is geschoven. De verbetering van de luchtkwaliteit zal alleen al hierom beduidend minder zijn dan in de rekenmodellen wordt aangenomen!

Rubriek: Uncategorized

Door Yvonne van Liebergen op 21 april 2009