Meesterlinq

Ruimtelijke Ordening & Milieu | Advies en Detachering

Ervaring in advies en begeleiding

De ervaring van Meesterlinq strekt zich uit van advisering bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen van bedrijventerreinen en woningbouwlocaties tot het begeleiden van het aanvragen van een bouwvergunning voor een particuliere verbouwing. Het verzorgen van de milieuparagraaf bij ruimtelijke plannen, het (laten) verrichten van de juiste onderbouwende (milieu-)onderzoeken en het vertalen van de bevindingen naar het ruimtelijk proces, maar ook het opstellen van Milieubeleidsplannen en het verzorgen van de communicatie hier omheen behoren tot de gangbare werkzaamheden. Voor particulieren wordt met regelmaat ook bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking.

Wilt U meer weten over de projecten en detacherings opdrachten die ik gedaan heb, dan kunt U hieronder mijn curriculum vitae downloaden:

CV Yvonne van Liebergen